Brugerbetingelser
 Home    Brugerbetingelser

Hvad er købmalerier?

Købmalerier er et online mødested, hvor du som kunstinteresseret kan møde sælgere af kunstværker og købe den fremviste kunst direkte af sælgerne. købmalerier formidler alene kontakten mellem dig og sælgerne, og er således ikke part i købsaftalen mellem Jer.

Accept af betingelser

Når du benytter købmalerier, accepterer du disse brugerbetingelser. Brug af købmalerier

Det er ligenu gratis for dig at benytte samt oprette en brugerprofil på købmalerier.

Din brug af købmalerier skal ske i overensstemmelse med god internet-brugeradfærdsskik. Det betyder blandt andet, at du ikke må fremkomme med nedladende, stødende eller latterliggørende udtalelser om andre eller den kunst, der vises på købmalerier, ligesom du ikke må uploade eller henvise til ulovligt materiale. Det er suverænt købmalerier der afgør, om en adfærd er i strid med god brugeradfærdsskik.

Strider din adfærd i mod god internet-brugeradfærdsskik, forbeholder købmalerier sig retten til at redigere eller slette dine udtalelser eller henvisninger samt i yderste konsekvens at lukke din brugerprofil.

købmalerier er til enhver tid berettiget til at lukke din brugerprofil.

købmalerier er til enhver tid berettiget til at ændre indholdet på domænet købmalerier.com.

Dine oplysninger

Når du opretter en brugerprofil på købmalerier, forpligter du dig til alene at angive korrekte og aktuelle oplysninger. Oplysningerne må ikke være vildledende.

Persondata

købmalerier deler alene dine persondata med andre i følgende tilfælde:

Når du anmoder om at købe et kunstværk, får sælger adgang til de persondata, der fremgår af ordreprocessen. Disse persondata godkender du, forinden de fremsendes til sælger.
Når du opretter din profil på købmalerier, vil visse personoplysninger være en del af din offentlige profil. Disse personoplysninger vil være tydeligt markeret under dine profiloplysninger. Benytter du din profil på købmalerier, vil de offentlige data være synlige for andre brugere på købmalerier. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med, at du kommenterer et kunstværk på købmalerier.

 

Køb af kunstværker

Når du har fundet et kunstværk på købmalerier, du ønsker at købe, kan du sende sælger en anmodning om at sælge kunstværket. Dette sker automatisk, når du gennemfører købsprocessen på købmalerier.

Under købsprocessen på købmalerier er det dig, der anmoder sælger om at sælge og ikke som normalt sælger, der tilbyder dig at købe. Denne forskel er væsentlig og betyder i praksis, at sælger kan afvise at sælge til dig, selvom du har skrevet til sælgeren

Denne handelsform har købmalerier valgt, dels fordi du handler direkte med sælger, som står helt udenfor købmalerier’s indflydelse, og dels fordi sælger oftest sælger unikke kunstværker, der allerede kan være solgt til anden side.

Køber du et kunstværk, fra en international sælger, skal du være opmærksom på, at der evt. bliver pålagt told og moms.

Betaling

Når sælger har godkendt din anmodning, er du forpligtet, på samme vis som ved en skriftlig aftale, til at gennemføre købet og betalingen. Når du har betalt, skal sælger levere værket.  Når sælger kvitterer for levering, betragtes ordren som gennemført.

Købmalerier indestår ikke for, at oplysningerne fra sælger er korrekte.

Forsendelse

Når en sælger på købmalerier accepterer din anmodning om at sælge, er sælger forpligtet til at overlevere kunstværket.

Forsendelsen sker for din risiko. Det betyder, at hvis sælger har emballeret kunstværket forsvarligt, kan du ikke rette et krav mod sælger, hvis kunstværket bliver beskadiget eller bortkommer under transporten. Købmalerier anbefaler derfor, at du sikrer dig, at kunstværket er forsikret under transporten.

Nyhedsbrev

Når du opretter en profil på købmalerier.com, accepterer du samtidig at modtage nyhedsbreve fra købmalerier.

Nyhedsbrevene indeholder primært nyheder forbundet med købmalerier ydelser, funktioner samt events. Disse mails kan ydermere indeholde reklamer og tilbud fra tredjepart. Ønsker du at ophøre med at modtage købmalerier nyhedsbrev, kan dette afmeldes i bunden af nyhedsbrevet.

Immaterielle rettigheder

Den viste kunst på købmalerier er ophavsretlig beskyttet, ligesom der kan være tilknyttet andre immaterielle rettigheder til kunsten eksempelvist i form af varemærke- eller designrettigheder.

Du anerkender ikke at ville krænke disse rettigheder, og at du er gjort opmærksom på eksistensen af disse rettigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af købmalerier sker på eget ansvar. Du kan ikke rette noget krav mod købmalerier hverken som følge af et direkte eller indirekte tab, og købmalerier fraskriver sig ethvert ansvar i videst muligt omfang under behørig hensyntagen til lovens muligheder herfor.

Du skal særligt være opmærksom på, at du ikke kan gøre købmalerier ansvarlig i følgende tilfælde. Disse tilfælde forsøger på ingen måde at være udtømmende:

Hvis sælgers identitet ikke er korrekt.
Hvis købmalerier bliver hacket og dine persondata derved bliver spredt.
Hvis et køb gennem købmalerier ikke lever op til dine forventninger.
Hvis et kunstværk beskadiges eller bortkommer under transporten, eller sælger trods oplysninger om det modsatte ikke sender kunstværket.
Hvis sælger ikke havde adkomst til at sælge kunstværket, og du derved lider et tab.
Hvis du returnerer et kunstværk, men ikke får din købesum retur.
Hvis der på købmalerier bliver formidlet kunstværker, du mener, krænker dine rettigheder.
Ændringer af disse brugerbetingelser

Disse brugerbetingelser kan ændres uden varsel.

Når du benytter købmalerier accepterer du, at din brug sker i henhold til de til enhver tid gældende brugerbetingelser, som du altid kan finde på købmalerier.

Sker der ændringer af brugerbetingelserne, som du ikke kan acceptere, er du forpligtet til at afstå fra at benytte købmalerier fra ændringstidspunktet.

Forinden du benytter købmalerier, er det til enhver tid dit ansvar at ajourføre dig med brugerbetingelserne på købmalerier for at sikre, at du kan accepterer disse.